BrenderOznakowanie nadające kierunekBrender

Do oznakowania obiektu wykorzystuje się szeroką gamę elementów o różnym przeznaczeniu, podyktowaną funkcją do spełnienia. Duże podświetlane logotypy na budynku są widoczne dla wszystkich i z daleka informują o siedzibie firmy. Tablice informacyjne w holu głównym informują o najemcach w biurowcu lub lokalizacji działów na piętrach. Tablice napiętrowe dostarczają kolejnych szczegółowych informacji o danym piętrze. Tablice kierunkowe wskazują drogę do ważnych miejsc w przestrzeni wspólnej. Tabliczki z personalizacją przy pokojach w biurowcach ułatwiają odnalezienie właściwego pokoju. Piktogramy kierują do właściwych drzwi :)

 

Z poszczególnymi elementami, ich funkcją i sposobem wykonania możecie się Państwo zapoznać dzięki menu po lewej stronie. Pogrupowaliśmy je biorąc pod uwagę przekaz informacyjny i rolę, jaką pełnią w systemie informacji wizualnej. Klikając poszczególne pozycje przeczytacie ich krótką charakterystykę i zobaczycie przykładowe realizacje.